Cusussen

De cursussen

Naast de beide opleidingsmodules biedt de Campus met regelmaat bijscholing in workshop vorm. 

De communicatie tijdens de looptijd van een module gaat via een besloten facebook pagina. 

Module 1 : Aanleren toestellen In het najaar van 2022 start de de cursus voor instructeurs van agility groepen, Module 1 (aanleren toestellen) van de Agility Campus. We bieden aan (aankomend) instructeurs van beginnende agility groepen weer een leerzaam programma aan.

 

De cursus wordt niet met een examen afgesloten, maar iedere deelnemer ontvangt bij voldoende aanwezigheid een bewijs van deelname. Kynologisch Instructeurs die in aanmerking willen komen voor de accreditatie van de Raad van Beheer, dienen daarvoor 100% aanwezig te zijn.

 

Module 1 is een praktijkgerichte opleiding waarbij je stapsgewijs leert hoe je als instructeur een cursus opzet, met mensen in de cursus omgaat en hoe je kennis omtrent aanleren in de praktijk toepast, zodat er uiteindelijk een enthousiaste combinatie binnen de agility op het veld staat. Op de vijf hele cursusdagen zullen o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • aanleren toestellen
 • de praktijk van lesgeven en didactische vaardigheden
 • bouwen
 • Impact van agility op de hond en hoe bouw je de hond fysiek op voor de agility
 • algemene principes en hoe leren honden
 • basis wissels
 • lesvoorbereiding
 • probleemanalyse

 

Deze cursus heeft als doel de deelnemers zodanig op te leiden dat zij op verantwoorde wijze zelfstandig les kunnen geven. Zowel beginnende als gevorderde instructeurs zijn welkom, want instructeurs zijn natuurlijk nooit uitgeleerd! Een theoretische vooropleiding is niet noodzakelijk, maar het is wel belangrijk om bekend te zijn met agility. Om die reden moet je zelf behendigheid doen c.q. gedaan hebben.

 

Om tijdens de cursus de praktijk te kunnen oefenen, wordt van de cursist verwacht dat hij/zij op de tweede praktijkdag een hond meeneemt zonder ervaring maar wel met eigen handler en tijdens de derde praktijkdag een hond die wel al (wat) ervaring heeft.


De cursusdata zijn

25 september,

9 oktober,

20 oktober: online theorieavond 

22 oktober,

5 november en

27 november 2022.


Wij zijn tijdens de cursusdagen  te gast bij de Utrechtse Rashonden Vereniging.


De kosten voor de instructeurscursus bedragen € 500,- p.p. inclusief cursusmateriaal, lunches, koffie en thee. Lunch voor de mee te brengen handler op dag 2 is inbegrepen.


De inschrijving sluit op 10 september of zoveel eerder als het maximum aantal deelnemers bereikt is.


Voor meer informatie over de cursus kun je mailen naar monique@agilitycampus.nl.


Inschrijven kan door een mail te sturen naar inschrijvingen@agilitycampus.nl met vermelding van de volgende gegevens:

 • naam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mail
 • (eventueel) naam vereniging/club/trainingsgroep waar je lesgeeft
 • korte beschrijving eigen behendigheidservaring


De inschrijving is definitief na overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening

NL85 INGB 0005195750 t.n.v. Stichting Agility Campus te Blesdijke onder vermelding van naam en "cursus 2022-M1". Verder zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals te vinden op www.agilitycampus.nl.Module 1 is door de Raad van Beheer geaccrediteerd  met 35 punten in de categorie A. Module 2: de verdieping van module 1 Na het doorlopen van module 1 staat module 2 open voor inschrijving.Onderwerpen van module 2 zijn o.a.

 1. De praktijk van lesvoorbereiding

 2. probleem analyse

 3. Slalom

 4. Sprongtechniek

 5. wissels

 6. Warming up/cooling down en intensiteit van training


De cursus bestaat uit 5 praktijkdagen op locatie (centraal in Nederland) en 1 avond (online)  


Prijs: € niv; dit is inclusief lunches en koffie &  thee 


Module 2 is door de Raad van Beheer geaccrediteerd  met 35 punten in de categorie B.